Motie Van Esch over hero­ver­wegen circu­laire norm


20 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de circulaire norm hergebruik en recycling in één percentage combineert,

constaterende dat hergebruik hoger op de R-ladder staat dan recycling,

overwegende dat het samenvoegen van recycling en hergebruik in de circulaire norm zorgt voor minder motivatie om in te zetten op hergebruik,

verzoekt de regering om de circulaire norm te heroverwegen en te komen met aparte doelstellingen voor hergebruik en recycling,

en gaat over tot de orde van de dag

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, Den Haan, BBB, JA21