Motie Vestering over geen subsidies voor nieuwe mest­ver­gis­tings­in­stal­laties in de kring­loop­visie


12 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de aangenomen motie Ouwehand (35 925, nr. 31) die verzoekt mestvergisters uit te sluiten van de SDE++-subsidie;

verzoekt de regering om haar kringloopvisie voor de landbouw aan te passen op deze nieuwe realiteit zonder de subsidies voor nieuwe mestvergistingsinstallaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga