Motie Vestering over voed­sel­bossen auto­ma­tisch tot het niveau goud rekenen voor de ecore­geling


12 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voedselbossen een positief effect hebben op het klimaat en de biodiversiteit en geen schadelijke emissies naar het milieu hebben;

verzoekt de regering akker- en tuinbouwers van wie het areaal voor minstens 80% uit voedselbos bestaat, tot het niveau «goud» te rekenen voor de ecoregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP