Motie Van Esch over de grond­uit­gifte voor blok­ken­dozen bevriezen


15 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de motie Amhaouch/Bruins [35300 XIII nr. 43] die de regering verzocht ongewenste verdozing af te remmen,

constaterende dat de Rijkadviseur voor de Fysieke Leefomgeving recent adviseerde om de gronduitgifte voor ‘blokkendozen’ te bevriezen omdat anders de schade niet meer te herstellen is,

van mening dat de schaarse bouwruimte in Nederland beter ingevuld kan worden dan met nóg meer distributie- en datacentra,

verzoekt de regering, conform het advies van de Rijksadviseur, de gronduitgifte voor deze blokkendozen te bevriezen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK