Motie Vestering over evalueren van de over­dracht van de beleids­ver­ant­woor­de­lijkheid van het welzijn van grote grazers in de Oost­vaar­ders­plassen


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de beleidsverantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen eind 2016 is overgedragen van het Rijk aan het college van de provincie Flevoland,

overwegende dat sindsdien de zorgen over het welzijn en meldingen van ernstig leed van de grote grazers niet zijn afgenomen, maar fors zijn toegenomen,

van mening dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van dieren de belangen van de provincie overstijgen,

verzoekt de regering om de overdracht van de beleidsverantwoordelijkheid van het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen te evalueren, en de Kamer hierover voor de winter van 2021 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

BBB, Van Haga, CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP