Motie Van Raan over het uitwerken van een krimp­sce­nario voor de lucht­vaart­sector


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister – op advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) – heeft aangekondigd dat ze de luchtvaartsector voortaan zal behandelen als alle andere sectoren;

constaterende de conclusies uit de wetenschappelijke factsheet ‘Toekomst verduurzaming luchtvaart’ dat de luchtvaart in haar huidige vorm te veel uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt en dat – om in balans te komen met alle andere vervoerssectoren – er in 2030 nog ruimte is voor maximaal 200.000 vliegtuigbewegingen per jaar;

verzoekt de regering, om een krimpscenario voor de luchtvaartsector uit te werken dat de luchtvaart in lijn brengt met het doel om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5⁰C,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, SP, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga