Motie Vestering over een plan van aanpak voor het vermin­deren van de pluim­vee­dichtheid en het aantal pluim­vee­be­drijven in risi­co­ge­bieden


22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat deskundigen al twintig jaar aandringen op het verminderen van de pluimveedichtheid om de risico’s van het vogelgriepvirus te verminderen,

constaterende dat de minister van LNV hier nu aan tafel met de pluimveesector over spreekt in het kader van het landbouwakkoord,

overwegende dat er een plan moet liggen voor het geval deze gesprekken niet leiden tot de gewenste uitkomst,

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak voor het verminderen van de pluimveedichtheid en het verminderen van het aantal pluimveebedrijven in risicogebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vestering c.s. over alle mogelijke pfas-maatregelen al in 2027 onderzoeken en implementeren

Lees verder

Motie Vestering/Wassenberg over in Europa actief te pleiten tegen octopuskwekerijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer