Motie Vestering en Bromet over kwan­ti­ta­tieve doelen toevoegen aan het Neder­landse Nationaal Stra­te­gisch Plan


20 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie kritiek heeft geuit op het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB, onder andere omdat Nederland geen kwantitatieve doelen stelt voor de verschillende natuur- en milieuopgaven,

constaterende dat zonder concrete doelen, streefwaarden of indicatoren voor klimaat, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, gebruik van landbouwgif en gebruik van meststoffen de voortgang op deze dossiers ├╝berhaupt niet gemeten kan worden,

verzoekt de regering kwantitatieve doelen voor de genoemde onderwerpen toe te voegen aan het NSP,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering
Bromet


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP