Motie Vestering over uitspreken dat crisis­gelden moeten worden ingezet voor bedrijven die bijdragen aan voed­sel­ze­kerheid


20 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie 500 miljoen euro aan crisisgelden uittrekt om de voedselzekerheid te borgen die door de oorlog in Oekraïne wordt bedreigd,

overwegende dat hierbij volgens de EC voorrang moet worden gegeven aan bedrijven die op een duurzame manier produceren,

constaterende dat de minister van landbouw van plan is om de bijdrage voor Nederland, acht miljoen euro, te gebruiken als inkomensondersteuning voor veehouders met grote aantallen varkens en kippen,

spreekt uit dat de crisisgelden moeten worden ingezet voor bedrijven die daadwerkelijk bijdragen aan voedselzekerheid en niet aan voedselschaarste,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, JA21, Volt

Tegen

BBB, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP