Motie Vestering c.s. over tegen de proce­durele verlenging van de toelating van glyfosaat stemmen


9 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie voorstelt de toelating van glyfosaat met een jaar te verlengen, ondanks dat de wettelijk verplichte veiligheidstoetsen nog niet afgerond,

constaterende dat glyfosaat in verband wordt gebracht met het risico op lymfeklierkanker en Parkinson en dat het zeer schadelijk is voor de biodiversiteit, waaronder het waterleven en hommels,

constaterende dat er bij de vorige stemming over de verlenging geen gekwalificeerde meerderheid vóór was, maar dat Nederland wel bij de voorstemmers behoorde,

verzoekt de regering tegen de procedurele verlenging van de toelating van glyfosaat tegen te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering
Bromet
Thijssen


Status

Verworpen

Voor

Tegen