Motie Van Raan over fiscale moge­lijk­heden onder­zoeken om trans­porten met levende dieren tot een minimum te beperken


9 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het CBS, conform de aangenomen motie-Van Raan over een indicator dierenwelzijn toevoegen aan de Monitor Brede Welvaart, een bredewelvaartsindicator dierenwelzijn uitwerkt;

overwegende dat het gesleep met dieren grote dierenwelzijnsrisico’s oplevert;

overwegende dat ook het kabinet van mening is dat transporten met levende dieren zouden moeten worden beperkt;

constaterende dat er op dit moment nog geen fiscale regelingen zijn die specifiek gericht zijn op het beperken van het gesleep met dieren;

verzoekt de regering te onderzoeken welke fiscale mogelijkheden er zijn om transporten met levende dieren tot een minimum te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SP, GL, DENK, Den Haan, Volt, BIJ1

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, JA21, BBB, Van Haga, FVD, CDA, D66, VVD, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Romke de Jong over een bespiegeling toevoegen over de bijdrage van het pakket Belastingplan aan de brede welvaart

Lees verder

Motie Vestering c.s. over tegen de procedurele verlenging van de toelating van glyfosaat stemmen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer