Motie verbied gebruik kunst­licht bij vossen­jacht


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van State van oordeel is dat uit de Benelux-overeenkomst en een daarop gebaseerd besluit volgt dat nooit kunstlicht mag worden gebruikt bij de vossenjacht omdat kunstlicht geen “middel” is dat in de Benelux is toegestaan bij de jacht,

constaterende dat Nederland de Benelux-overeenkomst over de jacht alleen toepast op het vangen en doden van hazen, konijnen, wilde eenden, houtduiven en fazanten ter uitoefening van de jacht, maar nog niet op het vangen en doden van in het wild levende dieren ten behoeve van “populatiebeheer” of “schadebestrijding”,

verzoekt de regering ook op het vangen en doden van in het wild levende dieren ten behoeve van populatiebeheer of schadebestrijding de Benelux-regelgeving toe te passen,

verzoekt de regering voorts het gebruik van kunstlicht bij vossenjacht te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie haal het konijn van de vrijstellingslijst af

Lees verder

Motie niet toestaan jacht in Natura 2000-gebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer