Motie haal het konijn van de vrij­stel­lings­lijst af


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het konijn aangemerkt is als vrij bejaagbare soort én op de landelijke vrijstellingslijst staat, wat betekent dat er gedurende het gehele jaar overal in Nederland afschot mag plaatsvinden,

constaterende dat het in grote delen van het land nog steeds niet goed gaat met het konijn, o.a. door dodelijke konijnenziekten,

verzoekt de regering het konijn van de vrijstellingslijst te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Livestream begint over

Informeer mij