Motie niet toestaan jacht in Natura 2000-gebieden


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jacht een ernstig verstorend effect heeft op alle diersoorten in het gebied,

verzoekt de regering jacht in Natura 2000-gebieden niet toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie verbied gebruik kunstlicht bij vossenjacht

Lees verder

Motie verbod op jachtwedstrijden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer