Motie Van Raan: Maak gebieden rond Schiphol minder aantrek­kelijk voor vogels


21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel grond rondom Schiphol eigendom is van de overheid (waaronder provincies en gemeenten) of van bedrijven waar de overheid een belangrijk aandeel in heeft zoals Schiphol,

verzoekt de regering, voor de gebieden waar de overheid (direct of indirect) eigenaar van is, een verbod in te stellen op de teelt van vogelaantrekkende gewassen,

verzoekt de regering voor de overige gebieden rond Schiphol met voorstellen te komen voor het minder aantrekkelijk maken van deze gebieden voor vogels,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Verzoek om onafhankelijke audit naar functioneren LVNL

Lees verder

Motie Van Raan: Beperk de teelt van vogelaantrekkende gewassen bij luchthavens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer