Motie Van Raan verklaar het Fauna­be­heerplan Flevoland 2019-2023 ongeldig 


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de landelijke overheid op basis van de MER Lelystad Airport stelt dat er geen verjaging van vogels nodig is in de omgeving van Lelystad Airport, terwijl de provinciale overheid krachtens het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 dit wel noodzakelijk acht voor de vliegveiligheid;

verzoekt de regering het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 ongeldig te verklaren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen