Motie Van Raan/Van Kooten-Arissen stop de jacht rond vlieg­velden


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat rond vliegvelden volop wordt gejaagd;

constaterende dat o.a. uit de hoorzitting vliegveiligheid en vogelaanvaringen is gebleken dat jacht juist averechts werkt;

verzoekt de regering haar invloed aan te wenden om de jacht rond vliegvelden te stoppen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van Kooten-Arissen


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK