Motie Van Raan over grondige door­lichting van het bestaande rapport over het risico op botsingen met vogels


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat o.a. uit de hoorzitting vliegveiligheid en vogelaanvaringen is gebleken dat diverse experts geconcludeerd hebben dat het voorliggende onderzoek naar botsingen met vogels rondom Lelystad Airport tekort schiet;

verzoekt de regering om het voorliggende onderzoek naar botsingen met vogels rondom Lelystad Airport te onderwerpen aan een wetenschappelijke ‘peer review’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, 50PLUS