Motie Van Raan: maak stages bij duurzame bedrijven aantrek­kelijk


11 september 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het tempo van de transitie naar een meer duurzame samenleving mede afhankelijk is van de hoeveelheid technici die geschoold zijn in kennis en kunde over niet-fossiele brandstoffen;

Verzoekt de regering om vanuit de Landelijke Regiegroep Techniekpact nadrukkelijk aan te sturen op:

1) het zo aantrekkelijk mogelijk maken van stages bij duurzame bedrijven,

2) stages bij fossiele bedrijven te ontmoedigen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, DENK, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: verduurzaam technische opleidingen via Techniekpact

Lees verder

Motie over de onwenselijkheid van het over de hele wereld slepen van voor productie gehouden dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer