Motie Van Raan c.s.: verbeter werkdruk en welzijn van leraren


7 december 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat werkdruk en welzijnsaspecten van leraren nu geen expliciete parameter zijn bij de beoordeling van scholen door de Inspectie;

Overwegende dat de gesteldheid van de docent invloed heeft op de kwaliteit van lesgeven;

Verzoekt de regering de inspectie opdracht te geven bij de eerstvolgende evaluatie van het inspectiebeleid te onderzoeken of werkdruk en welzijnsaspecten van leraren als expliciete parameter kan worden opgenomen bij de beoordeling van scholen door de inspectie;

En gaan over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kwint

Westerveld

Van den Hul


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer