Motie Van Raan: vleesloze dag op scholen


7 december 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de productie van vlees een hoog energieverbruik kent en gepaard gaat met een grote uitstoot van CO2;

Constaterende dat als alle Nederlanders één dag per week geen vlees zouden eten, dit een reductie teweeg brengt van 3,2 megaton CO2 uitstoot, vergelijkbaar met 1,4 miljoen minder auto’s op de weg;

Constaterende dat de wereldwijd succesvolle campagne “Meat free Monday” van Sir Paul McCartney ertoe heeft geleid dat in steeds meer landen de kantines op scholen en overheidsinstellingen een dag zonder vlees hebben ingesteld;

Overwegende dat scholen en andere onderwijsinstellingen een voorbeeldfunctie te vervullen hebben;

Verzoekt de regering scholen en andere onderwijsinstellingen aan te moedigen een dagje zonder vlees (bijvoorbeeld een Meat Free Monday) in stellen;

En gaan over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer