Motie van Raan/Van Esch over ervoor zorgen dat de uitstoot die de Kooks 2-fabriek veroor­zaakt 24/7 te monitoren en de real time-gegevens ook 24/7 openbaar te houden


16 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Tata Steel Beste Beschikbare Technieken (BBT) niet hoeft toe te passen op de Kooks 2-fabriek;

Overwegende dat dit Tata Steel niet ontslaat van de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving;

Verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat de uitstoot die de Kooks 2-fabriek veroorzaakt 24/7 te monitoren en de real time-gegevens ook 24/7 openbaar te houden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen