Motie Van Raan/Van Esch over alle fiscale voor­zie­ningen in kaart brengen die het maken van nieuw staal uit ijzererts bevor­deren in plaats van gere­cycled staal uit schroot


16 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er voor verduurzaming van staal ook gekeken moet worden naar manieren om energie te besparen en het beperken van het grondstoffengebruik;

Verzoekt de regering om alle fiscale voorzieningen in kaart te brengen die het maken van nieuw staal uit ijzererts bevorderen (zoals het ontbreken van belastingen op grondstoffen en vrijstellingen) in plaats van gerecycled staal uit schroot, en de Kamer hier vóór de behandeling van het Belastingplan 2022 over te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Omtzigt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, JA21, Volt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Van Esch over de fiscale maatregelen treffen die recycling aantrekkelijker maken

Lees verder

Motie van Raan/Van Esch over ervoor zorgen dat de uitstoot die de Kooks 2-fabriek veroorzaakt 24/7 te monitoren en de real time-gegevens ook 24/7 openbaar te houden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer