Motie Van Raan/Van Esch over CE Delft een MKBA naar verschil­lende scenario's uit te laten voeren


16 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat alleen een staalindustrie die binnen de duidelijke grenzen van leefomgeving, klimaat en veiligheid toekomst heeft in Nederland.

Constaterende dat CCS en groene waterstof niet de enige opties waren, maar dat afschaling, sluiting en het maken van de noodzakelijke overstap van ijzererts naar recycling ook opties zijn die moeten worden bekeken,

Verzoekt de regering om CE Delft een MKBA naar deze verschillende scenario’s uit te laten voeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga