Motie Van Raan/Van Esch over de fiscale maat­re­gelen treffen die recycling aantrek­ke­lijker maken


16 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Tata Steel, om nieuw staal te maken, enorme hoeveelheden ijzererts importeert, waarvoor ingrijpende mijnbouwactiviteiten elders op de wereld plaatsvinden die zeer vervuilend en gevaarlijk zijn (indachtig de humanitaire ramp die het mijnbouwconcern Vale veroorzaakte in Brazilië waarbij bijna 300 mensen omkwamen[1]) en ten koste gaan van de Amazone[2];

Constaterende dat het omzetten van ijzererts naar nieuw staal ook heel energie-intensief is, ook als er duurzame energie wordt gebruikt;

Verzoekt de regering om de fiscale maatregelen te treffen die recycling aantrekkelijker maken,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Van Esch


[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vier-vragen-over-de-dambreuk-in-brazilie-nam-mijnbouwconcern-vale-een-loopje-met-de-veiligheid~bf4aebe1/

[2] https://www.trouw.nl/nieuws/brazilie-offert-amazone-voor-goud-en-ijzererts~b45c9a42/


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Den Haan, JA21, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, VVD