Motie Van Raan/Van Esch/Leijten over het zo snel mogelijk sluiten van de Kooks 2-fabriek


16 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende artikel 22 van de Grondwet: “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”;

Verzoekt de regering om nu een besluit te nemen waardoor de Kooks 2-fabriek, met het oog op de volksgezondheid, op de kortst mogelijke termijn kan sluiten, indien mogelijk per direct,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Van Esch

Leijten


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, Volt, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga