Motie Van Raan/Van Esch over het vast­stellen dat Tata Steel de gezond­heids­kundige grens­waarden voor lood en PAK's in IJmuiden en Wijk aan Zee niet meer over­schrijdt


16 september 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de overheid een zorgplicht heeft t.a.v. de gezondheid van haar inwoners;

Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022, middels een depositieonderzoek door het RIVM, kan worden vastgesteld dat Tata Steel de gezondheidskundige grenswaarden voor lood en PAK’s in IJmuiden en Wijk aan Zee niet meer overschrijdt,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen