Motie Van Raan/Van Brenk: een Commissie Inspectie van de Inspectie uit het primair onderwijs samen te stellen en deze commissie alle moge­lijk­heden te geven om de knel­punten in het onderwijs met betrekking tot de Onderwijs inspectie in kaart te brengen


29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebrek aan tijd in het primair onderwijs nijpend is,

overwegende dat leerkrachten in het primair onderwijs zelf de beste garantie bieden voor kwaliteit en inzicht hebben in wat wel en niet werkt,

verzoekt de regering een Commissie Inspectie van de Inspectie uit het primair onderwijs samen te stellen en deze commissie alle mogelijkheden te geven om de knelpunten in het onderwijs met betrekking tot de Onderwijs inspectie in kaart te brengen,

verzoekt de regering de genoemde commissie ruimhartig te faciliteren,

erzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie bindend te verklaren,

Van Raan

Van Brenk


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, GL, SP, PvdA, CU, SGP, DENK, FVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer