Motie Van Raan: toepassen van het principe ‘de vervuiler betaalt’ in het klimaat­beleid


18 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kostenefficiëntie en draagvlak zijn aangemerkt als leidende principes bij de keuzes voor maatregelen,

verzoekt de regering het ‘vervuiler betaalt’-principe als een volwaardig uitgangspunt mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het klimaatbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, DENK, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: borgen van flexibiliteit in het klimaatakkoord

Lees verder

Motie Van Raan: onwenselijkheid van het ondernemen van activiteiten met een grote klimaatimpact

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer