Motie Van Raan: onwen­se­lijkheid van het onder­nemen van acti­vi­teiten met een grote klimaat­impact


18 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat dit kabinet voor de opgave staat om te komen tot een klimaatakkoord, gericht op een zeer sterke reductie van de CO2-uitstoot,

constaterende, dat Minister van Economische Zaken en Klimaat in dat kader stelt dat “alle partijen elkaar nodig hebben om de grote opgave waar we gezamenlijk voor staan tot een succes te maken”,

constaterende, dat tijdens de handelsmissie naar China (onder andere) door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afspraken zijn gemaakt die juist leiden tot een toename van CO2 uitstoot,

spreekt uit dat het onwenselijk is om nieuwe activiteiten te ondernemen die zullen leiden tot (sterke) toename van CO2 uitstoot,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: toepassen van het principe ‘de vervuiler betaalt’ in het klimaatbeleid

Lees verder

Motie Van Raan c.s. voor concrete voorwaarden mbt verbeteringen van internationale klimaatafspraken in de luchtvaartsector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer