Motie Van Raan: borgen van flexi­bi­liteit in het klimaat­ak­koord


18 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanscherping of aanpassing van doelen, aanpassing van beleid of versnelling van maatregelen,

overwegende, dat het onwenselijk is als hiervoor een akkoord helemaal moet worden opengebroken,

verzoekt de regering te borgen dat een zekere mate van flexibiliteit binnen het Klimaatakkoord mogelijk blijft voor het geval aanpassingen noodzakelijk blijken om de klimaatdoelen te behalen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, DENK, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, VVD, 50PLUS

Tegen

FVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Onderzoek de gevolgen van een zeespiegelstijging van 1,8 meter

Lees verder

Motie Van Raan: toepassen van het principe ‘de vervuiler betaalt’ in het klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer