Motie Van Raan: biomas­sa­beleid herzien


21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke weerstand tegen biomassa groeit;

constaterende dat het PBL en de SER op korte termijn met adviezen komen over biomassa;

van mening dat herziening van het beleid noodzakelijk is;

verzoekt de regering, haar biomassabeleid te herzien, de Kamer daarbij actief te betrekken en tot die tijd geen stappen te zetten die nu of in de toekomst leiden tot een toename van het gebruik van biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag,

van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD