Motie Van Raan voer een kero­si­netaks in


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen juridische beperkingen zijn om een kerosinetaks in te voeren;

constaterende dat Nederland in juni een internationale conferentie organiseert over belastingen in de luchtvaartsector;

verzoekt de regering op korte termijn de nodige stappen te zetten richting de invoering van een ambitieuze kerosinetaks;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen