Motie Van Raan: geef leer­lingen invloed op- en mede­zeg­gen­schap over het onder­wijs­aanbod


16 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de doelstelling van Curriculum.nu om te komen tot een kerncurriculum met meer ruimte voor een schooleigen aanbod van circa 30%;

constaterende dat uit de LAKS-Monitor 2020 blijkt dat er nog ruimte voor verbetering is inzake de door leerlingen ervaren relevantie van het onderwijsaanbod;

van mening dat het wenselijk is om leerlingen, als eindgebruiker van het onderwijs, te betrekken bij de vormgeving van een deel van het onderwijsaanbod;

verzoekt de regering, om scenario’s uit te werken voor het creëren van invloed en (mede-)zeggenschap van leerlingen over delen van het schooleigen aanbod en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

verzoekt de regering, om scholen in hun schoolplan een passage op te laten nemen over de vraag hoe zij leerlingen bij het onderwijsaanbod betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Van den Hul

Westerveld


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, Van Haga