Motie Van Raan: status van ‘frau­deur’ zo snel mogelijk te herwaar­deren inzake vermeende fraude met kinder­op­vang­toe­slagen


5 december 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat met zekerheid vaststaat dat in ieder geval een groot deel van de toeslaggerechtigden onrechtmatig is bestempeld als ‘fraudeur’,

Constaterende dat hierdoor een fors aantal mensen ten onrechte in verscheidene systemen te boek is komen te staan als ‘fraudeur’,

Verzoekt de regering de status van ‘fraudeur’ zo snel mogelijk te herwaarderen bij iedereen die sinds 2009 deze status heeft gekregen als gevolg van vermeende fraude met kinderopvangtoeslagen, met het oogmerk de status ‘fraudeur’ te verwijderen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: minister-president in gesprek met de getroffen ouders onterecht inge­vor­­derde kinder­op­vang­toe­­slagen

Lees verder

Motie Wassenberg: verplichte maatregelen landbouwgif indien uit evaluatie blijkt dat gestelde doelen niet bereikt zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer