Motie Van Raan/Sienot over meer hand­having van de ener­gie­be­spa­rings­plicht


1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat energiebesparing essentieel is om de klimaatdoelen te halen;

overwegende dat bedrijven het nalaten om energiebesparingsmaatregelen vanuit de energiebesparingsplicht uit te voeren;

verzoekt de regering in te zetten op meer handhaving van de energiebesparingsplicht;

en verzoekt de regering om de terugverdientijd van de energiebesparingsplicht naar 7 jaar op te rekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Sienot


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, GKrol