Motie Van Raan over het beperken van onder­water geluids­overlast door wind­parken


1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de bouw en exploitatie van windparken op zee er onderwater geluidsoverlast ontstaat die schadelijk is voor zeezoogdieren en vissen;

constaterende dat Nederland een geluidsnorm heeft;

overwegende dat het beter is om geluid onder water te beperken tot een minimum;

verzoekt de regering om in alle kavelbesluiten op te nemen dat de best beschikbare technieken om geluidsoverlast te verminderen worden toegepast;

en verzoekt de regering om de uitvoering van de geluidsnorm te handhaven en hier jaarlijks over te monitoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, 50PLUS, DENK