Motie Van Raan: scena­rio­voor­stellen in de Lucht­vaartnota 2020-2040 waarbij lucht­vaart teruggaat naar 300.000 vlieg­be­we­gingen per jaar


14 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de groei van de luchtvaart sneller gaat dan de innovatie in de luchtvaartsector op het gebied van geluids- en emissiereductie,

overwegende dat de groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelen op deze manier onmogelijk maakt,

verzoekt de regering scenariovoorstellen te doen in de Luchtvaartnota (2020-2040) waarbij de luchtvaart in Nederland teruggaat naar 300.000 vliegbewegingen per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, DENK, FVD

Lees onze andere moties

Motie Dik-Faber&Wassenberg: Regie in een samenhangende aanpak bij de besteding van het geld voor geestelijke zorg voor mensen die psychische klachten hebben overgehouden aan de aardbevingsproblematiek

Lees verder

Motie Van Raan: breder definieren van het begrip hinder door luchtvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer