Motie Van Raan c.s. over de MER Lelystad Airport naar de Europese Commissie sturen


9 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering de MER Lelystad Airport naar de Europese Commissie te sturen voor een oordeel;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Laçin
Kröger


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK