Motie Van Raan over voor­stellen voor diffe­ren­tiatie van de finan­ciele bijdrage van verpak­kende bedrijven aan het afval­fonds


5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat alle producenten van verpakkingsmaterialen aan het afvalfonds eenzelfde bijdrage leveren per eenheid verpakkingsmateriaal, ongeacht het soort materiaal dat wordt geproduceerd,

overwegende, dat het wenselijk is om de productie van slechte materialen af te remmen en de innovatie van materialen met een hoger milieurendement te stimuleren,

verzoekt de regering voorstellen te doen voor differentiatie van de financiële bijdrage van verpakkende bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Laçin

Kröger


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer