Motie Van Raan over het opruimen van zwerf­afval langs rijks­wegen voordat er wordt gemaaid


5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zwerfafval gevaren veroorzaken voor dieren, doordat zij hiervan eten of doordat zij hierin verstrikt raken,

overwegende, dat het onwenselijk is als dit zwerfafval tijdens het maaien (verder) wordt versplinterd en daardoor verder wordt verspreid in het milieu,

verzoekt de regering Rijkswaterstaat op te dragen om ervoor zorg te dragen dat zwerfafval langs rijkswegen eerst wordt opgeruimd voordat er wordt gemaaid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer