Motie Van Raan over het zo snel mogelijk wegnemen van alle reste­rende knel­punten op het gebied van lucht­kwa­liteit


5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse Staat op 7 september 2017 door de Haagse Rechtbank gesommeerd werd op de kortst mogelijke termijn aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen,

van oordeel dat met de aankondiging van een nieuw actieprogramma luchtkwaliteit dat eind 2018 zal verschijnen, niet wordt voldaan aan de ‘kortst mogelijke termijn’ zoals bedoeld door de rechtbank,

verzoekt de regering zo snel mogelijk, uiterlijk voor het einde van eerste kwartaal van 2018, alle resterende knelpunten te hebben weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Laçin


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer