Motie Van Raan over voorkomen dat binnen Air France-KLM hoge bonussen worden uitge­keerd


13 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de motie Van Raan/Kröger (Kamerstuk: 29232-35) waarin de regering wordt verzocht “in geval van staatssteun het uitkeren van bonussen en dividend niet toe te staan”;

constaterende dat Air France-KLM momenteel zwaar leunt op staatssteun;

constaterende de duizenden ontslagen bij Air France-KLM;

constaterende dat de CEO van Air France-KLM een bonus van 2 miljoen euro opstrijkt als beloning voor het regelen van staatssteun;

spreekt uit dat het uitdelen van bonussen door Air France-KLM op dit moment volstrekt ongepast is,

verzoekt de regering, haar invloed als aandeelhouder aan te wenden en zich pro-actief in te zetten om te voorkomen dat binnen Air France-KLM dergelijke bonussen nu worden uitgekeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD, BBB, BIJ1, JA21, Volt, FVD, 50PLUS, DENK

Tegen