Motie Van Raan over sancties verbinden aan het niet naleven van MVO-beleid voor met Neder­lands belas­tinggeld gefi­nan­cierde onder­ne­mingen


13 april 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat, getuige de vele mediaberichten, de afspraken en richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet altijd door alle publiek gefinancierde instellingen worden nageleefd, waaronder ook bijv. FMO;

Verzoekt de regering sancties te verbinden aan het niet naleven van MVO-beleid voor met Nederlands belastinggeld gefinancierde ondernemingen en de Kamer daarover te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP, BBB, JA21