Motie Van Raan over verbieden dat zand­sup­pletie ingezet kan worden als compen­satie


27 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zandsuppletie mag ingezet worden als compensatie ten gevolg van bodemdaling door gaswinning;

constaterende dat het inzetten van zandsuppletie niet rijmt met het “hand aan de kraan” principe;

constaterende dat de gevolgen van zandsuppletie op bodemdaling en na-ijleffecten niet zijn onderzocht;

verzoekt de regering om te verbieden dat zandsuppletie ingezet kan worden als compensatie;

verzoekt de regering in plaats daarvan de gebruiksruimte in de vergunning aan te passen om bodemdaling te compenseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga