Motie Van Raan over verbieden dat zand­sup­pletie ingezet kan worden als compen­satie


27 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zandsuppletie mag ingezet worden als compensatie ten gevolg van bodemdaling door gaswinning;

constaterende dat het inzetten van zandsuppletie niet rijmt met het “hand aan de kraan” principe;

constaterende dat de gevolgen van zandsuppletie op bodemdaling en na-ijleffecten niet zijn onderzocht;

verzoekt de regering om te verbieden dat zandsuppletie ingezet kan worden als compensatie;

verzoekt de regering in plaats daarvan de gebruiksruimte in de vergunning aan te passen om bodemdaling te compenseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over gaswinning onder het gasveld Ameland zo spoedig mogelijk stopzetten

Lees verder

Motie Van Raan over officieel vastleggen dat er geen nieuwe zout- en gaswinningsvergunningen worden vrijgegeven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer