Motie Van Raan over gaswinning onder het gasveld Ameland zo spoedig mogelijk stop­zetten


27 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het na-ijleffect van het gasveld Ameland op de lange termijn het grootst is;

constaterende dat eventuele drukdaling van het naastgelegen watergebied niet beïnvloedt kan worden;

constaterende dat de Minister gebruik kan maken van zijn bevoegdheid om vergunningen te wijzigen of in te trekken krachtens de Mijnbouwwet;

verzoekt de regering om gaswinning onder het gasveld Ameland zo spoedig mogelijk stop te zetten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga