Motie Van Raan over gaswinning onder het gasveld Ameland zo spoedig mogelijk stop­zetten


27 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het na-ijleffect van het gasveld Ameland op de lange termijn het grootst is;

constaterende dat eventuele drukdaling van het naastgelegen watergebied niet beïnvloedt kan worden;

constaterende dat de Minister gebruik kan maken van zijn bevoegdheid om vergunningen te wijzigen of in te trekken krachtens de Mijnbouwwet;

verzoekt de regering om gaswinning onder het gasveld Ameland zo spoedig mogelijk stop te zetten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over kwelders inzetten om de zeespiegelstijging en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen

Lees verder

Motie Van Raan over verbieden dat zandsuppletie ingezet kan worden als compensatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer