Motie Van Raan over officieel vast­leggen dat er geen nieuwe zout- en gaswin­nings­ver­gun­ningen worden vrij­ge­geven


27 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er momenteel gewacht wordt op rapporten over zeespiegelstijgingsscenario’s en de effectiviteit van het “hand aan de kraan” principe op de natuurwaarden;

constaterende dat een nieuwe gebruiksruimte voor gaswinning zal worden opgesteld aan de hand van de laatste zeespiegelstijgingsscenario’s;

constaterende dat de Minister stelt dat op dit moment geen start van een nieuw mijnbouwproject voorzien is voordat het geactualiseerde zeespiegelstijgingsscenario beschikbaar ;

verzoekt de regering om officieel vast te leggen dat er geen nieuwe zout- en gaswinningsvergunningen worden vrijgegeven in afwachting op de rapporten over zeespiegelscenario’s en de effectiviteit van het “hand aan de kraan” principe op de natuurwaarden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over verbieden dat zandsuppletie ingezet kan worden als compensatie

Lees verder

Motie Van Raan over gaswinning onder de Waddenzee zo snel mogelijk en volledig beëindigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer