Motie Van Raan over uitspreken dat een lage CO2-prijs strijdig is met het Akkoord van Parijs


16 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de minimumprijzen voor CO2-uitstoot bij elektriciteitsopwekking ver onder de marktprijzen wil vaststellen, waardoor er in de praktijk geen CO2-heffing zal plaatsvinden;

spreekt uit:

  • dat dit haaks staat op artikel 4 van het klimaatakkoord van Parijs, dat voorschrijft om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te doen, overeenkomstig de beste beschikbare wetenschappelijke kennis, om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen;
  • dat het kabinet zo ook tegengesteld handelt aan het belang van de brede welvaart later,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, DENK, SP, Den Haan, BIJ1

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GL, BBB, JA21, Volt, Van Haga