Motie Van Raan over het voor­be­reiden van een uniforme CO2-heffing


16 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het PBL aangeeft dat een uniforme CO2-heffing het voordeligst is;

verzoekt de regering, om stappen te zetten om de komst van een uniforme CO2-heffing voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga