Motie Van Raan over de wet mini­mum­prijs CO2-uitstoot onder­werpen aan een analyse conform artikel 3.1 Comp­ta­bi­li­teitswet


16 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer constateert dat er een «wildgroei» aan fiscale regelingen is ontstaan waarbij «de doelstellingen vaag zijn, de onderbouwing gebrekkig, het resultaat onduidelijk en evaluaties zeldzaam»;

constaterende dat de aangenomen motie-Van Raan het toepassingsbereik van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek uit wil breiden naar fiscale regelingen;

verzoekt de regering, om de Wet minimumprijs CO2-uitstoot elektriciteitsopwekking alsnog te onderwerpen aan een analyse conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, SP, Den Haan, BIJ1

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, GL, BBB, JA21, Volt, Van Haga